لوگر: 4 عسکرو اربکی درمحمدآغه وبرکی برک کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی در منطقه سفیدسنگ ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر کمین زدند. حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت ویک تن اربکی کشته وسلاح اش بدست امد. همچنان چاشت امروز در مربوطات ولسوالی برکی برک بر گزمه پیاده وعساکر کمکی دشمن حمله صورت گرفت و3 عسکرمزدور کشته شدند. […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی در منطقه سفیدسنگ ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر کمین زدند.
حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت ویک تن اربکی کشته وسلاح اش بدست امد.
همچنان چاشت امروز در مربوطات ولسوالی برکی برک بر گزمه پیاده وعساکر کمکی دشمن حمله صورت گرفت و3 عسکرمزدور کشته شدند.
‏2021‏/5‏/7