لوگر: ۴ عسکرمزدور در چرخ کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی ساختمان ولسوالی چرخ ولایت لوگر را مورد حمله راکتی قرار دادند. که دراثران ۳ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر مرگبار زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی ساختمان ولسوالی چرخ ولایت لوگر را مورد حمله راکتی قرار دادند.

که دراثران ۳ عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر مرگبار زخمی گردید.