لوگر: ۴ عسکرمزدور در برکی برک کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درنزدیک ساختمان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر عساکردشمن را هدف ماین قراردادند که دراثران ۲ عسکر مزدور کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  درنزدیک ساختمان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر عساکردشمن را هدف ماین قراردادند که دراثران ۲ عسکر مزدور کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.