لوگر: ۴ عسکرمزدور در برکی برک کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکرایستاده در پیش روی ساختمان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله چریکی نمودند. حمله ساعت ۵ عصر دیروز صورت گرفت و۲ عسکردشمن جابجا کشته شدند. همچنان ساعت ۵ عصر دیروز در منطقه بینی شیرافغان ولسوالی محمد اغه بر موتر نوع فلدر شبکه جاسوسی دشمن حمله صورت گرفت وموتر […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکرایستاده در پیش روی ساختمان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله چریکی نمودند.
حمله ساعت ۵ عصر دیروز صورت گرفت و۲ عسکردشمن جابجا کشته شدند.
همچنان ساعت ۵ عصر دیروز در منطقه بینی شیرافغان ولسوالی محمد اغه بر موتر نوع فلدر شبکه جاسوسی دشمن حمله صورت گرفت وموتر تخریب و۲ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند.