لوگر: ۴ تن اربکی در برکی برک به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۴ تن اربکی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. اربکی های یاد شده دیروز دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، به مجاهدین تسلیم شدند. که درجمع آنان هریک نجیب الله فرزند مجید خان، سیدرسول فرزند غلام رسول، خالد فرزند اقبال شاه، […]

به اساس خبر، ۴ تن اربکی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

اربکی های یاد شده دیروز دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، به مجاهدین تسلیم شدند.

که درجمع آنان هریک نجیب الله فرزند مجید خان، سیدرسول فرزند غلام رسول، خالد فرزند اقبال شاه، ومحمد فرزند یحی شامل میباشند.