لوگر: ۳ پوسته در خوشی ومحمداغه تخلیه و۵ تن اربکی زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, ملیشه های اربکی در منطقه باغک ولسوالی خوشی ولایت لوگر پوسته شان را از خوف حملات مجاهدین امارت اسلامی تخلیه کردند. همچنان چاشت امروز درمنطقه پل قندهاری ولسوالی محمداغه پوسته لب دریای دشمن بعد از محاصره وحملات شدید تخلیه گردید وساعت ۷ صبح درمنطقه اب بازک پوسته قوای راکت نیز تخلیه وعساکر […]

بر اساس خبر, ملیشه های اربکی در منطقه باغک ولسوالی خوشی ولایت لوگر پوسته شان را از خوف حملات مجاهدین امارت اسلامی تخلیه کردند.
همچنان چاشت امروز درمنطقه پل قندهاری ولسوالی محمداغه پوسته لب دریای دشمن بعد از محاصره وحملات شدید تخلیه گردید وساعت ۷ صبح درمنطقه اب بازک پوسته قوای راکت نیز تخلیه وعساکر دشمن از منطقه فرار کردند.
همچنان درپوسته آب بازک ۵ تن اربکی زنده دستگیر شدند ویک میل پیکا, ۲ میل راکت, ۶ میل کلاشینکوف, یک تخته شمسی, یک بیتری وومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین افتاده است.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲