لوگر: ۳ عسکر در چرخ کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر مزدور درمنطقه پسپجک ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت ۵ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر مزدور درمنطقه پسپجک ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر دیروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.