لوگر: ۳ عسکرمزدور در مربوطات پل علم کشته وپوسته بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته دشمن را درمنطقه پوزه نیازی مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت و۴ عسکر مزدور جابجا کشته شدند. خبرمیگوید که بعدا عساکردشمن از خوف حملات مجاهدین, پوسته را تخلیه وخود فرار کردند وپوسته با یک قبضه راکت, یک میل پیکا ومقادیر زیاد […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته دشمن را درمنطقه پوزه نیازی مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت و۴ عسکر مزدور جابجا کشته شدند.
خبرمیگوید که بعدا عساکردشمن از خوف حملات مجاهدین, پوسته را تخلیه وخود فرار کردند وپوسته با یک قبضه راکت, یک میل پیکا ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتاد.