لوگر: ۲ پوسته دشمن درمربوطات پل علم تسخیر گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ۲ پوسته دشمن در منطقه قلعه پوچک وکمالخیل مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران دشمن جبون ازخوف حملات مجاهدین پوسته را تخلیه کردند وپای به فرارنهادند. قابل ذکر است که  درمنطقه کلنکار مربوطات مرکز آن ولایت بریک پوسته دشمن  حمله […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ۲ پوسته دشمن در منطقه قلعه پوچک وکمالخیل مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند.

حمله دیشب صورت گرفت که دراثران دشمن جبون ازخوف حملات مجاهدین پوسته را تخلیه کردند وپای به فرارنهادند.

قابل ذکر است که  درمنطقه کلنکار مربوطات مرکز آن ولایت بریک پوسته دشمن  حمله کردند وپوسته فتح گردید وبشمول قومندان ۱۰ عسکر مزدور کشته شدند ومقادیر زیاد سلاح ومهمات بدست مجاهدین افتیده است.

۲۰۲۰/۱۱/۱۱