لوگر: ۲ عسکر دشمن در برکی برک کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر پیاده دشمن در نزدیک ساختمان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند. حمله دیروزصورت گرفت ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر پیاده دشمن در نزدیک ساختمان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند.
حمله دیروزصورت گرفت ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.