لوگر: ۲ عسکر دشمن در برکی برک کشته شدند

بر اساس خبر، یک عراده موتر سایکل چهار تیره  عساکر اداره مزدور درمنطقه شیروازه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر شکار ماین گردید که دراثران موترسایکل نابود و۲ عسکر دران کشته شدند.

بر اساس خبر، یک عراده موتر سایکل چهار تیره  عساکر اداره مزدور درمنطقه شیروازه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر شکار ماین گردید که دراثران موترسایکل نابود و۲ عسکر دران کشته شدند.