لوگر: ۲ عسکر در محمدآغه کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین درمنطقه زرغون شهر ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۵ عصر امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، ماین درمنطقه زرغون شهر ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۵ عصر امروزصورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند.