لوگر: ۲ رینجر در مربوطات پل علم نابود و۵ عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک کاروان نظامی دشمن درمنطقه تیرا مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند حمله ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت ، نبرد مدت نیم ساعت ادامه یافت که درنتیجه ان، ۲ عراده رینجرکاملا نابود گردید و۵ عسکر دران کشته شدند. و لله الحمد در […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک کاروان نظامی دشمن درمنطقه تیرا مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروز صورت گرفت ، نبرد مدت نیم ساعت ادامه یافت که درنتیجه ان، ۲ عراده رینجرکاملا نابود گردید و۵ عسکر دران کشته شدند.

و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.