لوگر: ۲ تن اربکی در پل علم کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر،  مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه اربکی ها   درمنطقه درویش  پادخواب شانه مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. که دراثران یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر،  مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه اربکی ها   درمنطقه درویش  پادخواب شانه مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند.

که دراثران یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.