لوگر: ۲ تن اربکی در مرکز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ملیشه های پیاده اربکی درمنطقه درویش  مربوطات مرکز ولایت لوگر حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران یک تن اربکی کشته ویک تن دیگر مرگبار زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر ملیشه های پیاده اربکی درمنطقه درویش  مربوطات مرکز ولایت لوگر حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران یک تن اربکی کشته ویک تن دیگر مرگبار زخمی گردید.