لوگر: 2 تن اربکی در محمدآغه کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی درمنطقه بازار واغجان ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر حمله کردند. حمله عصردیروزصورت گرفت که دراثران 2 تن اربکی جابجا کشته شدند و2 میل کلاشینکوف با تجهیزات اش بدست مجاهدین افتیده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربکی درمنطقه بازار واغجان ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر حمله کردند.
حمله عصردیروزصورت گرفت که دراثران 2 تن اربکی جابجا کشته شدند و2 میل کلاشینکوف با تجهیزات اش بدست مجاهدین افتیده است.