لوگر: ۱۸ جنگجوی دشمن محمدآغه ومرکز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته شیروازه نزدیک پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ بجه دیشب صورت گرفت و۲ عسکرکشته و۴ تن دیگر زخمی شدند. وساعت ۹ صبح امروز درمنطقه شهرک واقع پل علم بر قوای کمکی دشمن که برای پوسته های محاصره دشمن آمده بودند, حمله صورت گرفت […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته شیروازه نزدیک پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند.
حمله ساعت ۱۱ بجه دیشب صورت گرفت و۲ عسکرکشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.
وساعت ۹ صبح امروز درمنطقه شهرک واقع پل علم بر قوای کمکی دشمن که برای پوسته های محاصره دشمن آمده بودند, حمله صورت گرفت و۴ عسکر کشته و۳ تن دیگر زخمی شدند.
ازسوی دیگر درمنطقه زاهد اباد مربوطات ولسوالی محمدآغه بر پوسته های محاصره شده دشمن حمله کردند و۳ عسکر کشته ویک تانگ بوسیله ماین نابود گردید.
همچنان ساعت ۸ صبح امروز درمنطه ذکریا خیل این ولسوالی یک پوسته دشمن حمله صورت گرفت و۲ عسکر دشمن کشته شدند.