لوگر: ۱ قرارگاه و۲ پوسته دشمن در محمداغه بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, عساکر دشمن یک قرارگاه بزرگ را که درآن ۷ کندک جابجا شده بود ودر منطقه قلعه دولت نزدیک زرغون شهر ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر موقعیت داشت, تخلیه واز منطقه فرار کردند. این رویداد عصردیروز دیروز صورت گرفت وهمچنان یک پوسته دیگر دشمن درمنطقه پل قندهار تخلیه گردید وعساکردشمن فرار نمودند. همچنان یک […]

بر اساس خبر, عساکر دشمن یک قرارگاه بزرگ را که درآن ۷ کندک جابجا شده بود ودر منطقه قلعه دولت نزدیک زرغون شهر ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر موقعیت داشت, تخلیه واز منطقه فرار کردند.
این رویداد عصردیروز دیروز صورت گرفت وهمچنان یک پوسته دیگر دشمن درمنطقه پل قندهار تخلیه گردید وعساکردشمن فرار نمودند.
همچنان یک پوسته اربکی ها در بازار وغجان مورد حمله قرارگرفت وشمار از اربکی ها کشته وزخمی شدند که دراثران پوسته تخلیه گردید ومنطقه کاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.