لوگر: ۴ عسکر درمربوطات پل علم کشته شدند

بر اساس خبر،  مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” بر یک پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه پادخواب نزدیک مرکزولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران ۲ عسکردشمن کشته شدند. همچنان ساعت ۱۲ ظهر امروز   درسرک عمومی خوشی نیز حمله صورت گرفت و۲ عسکرمزدور کشته شدند.

بر اساس خبر،  مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” بر یک پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه پادخواب نزدیک مرکزولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران ۲ عسکردشمن کشته شدند.

همچنان ساعت ۱۲ ظهر امروز   درسرک عمومی خوشی نیز حمله صورت گرفت و۲ عسکرمزدور کشته شدند.