لوگر: یک پوسته فتح, یک تانگ نابود و۱۴ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن درمنطقه تغرو غاش پادخواب شانه مربوطات مرکز ولایت لوگر حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید و۸ عسکرمزدور کشته ویک تانگ نابود وحریق گردید. وساعت ۴ صبح دیروز ساختمان ولسوالی برکی برک مورد حمله قرار گرفت وتاور ولسوالی تخریب گردید و۳ عسکرمزدور […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن درمنطقه تغرو غاش پادخواب شانه مربوطات مرکز ولایت لوگر حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید و۸ عسکرمزدور کشته ویک تانگ نابود وحریق گردید.
وساعت ۴ صبح دیروز ساختمان ولسوالی برکی برک مورد حمله قرار گرفت وتاور ولسوالی تخریب گردید و۳ عسکرمزدور درآن کشته شدند.
وساعت ۱۲ ظهر دیروز درنزدیک هوتل مامور سلام ولسوالی محمدآغه موتر عصمت ولله ولسوال این ولسوالی با کمین مجاهدین روبرو گردید که دراثران موتر تخریب گردید وولسوالی متذکره مرگبار زخمی و۲ محافظ اش کشته شدند