لوگر: یک پوسته عساکردشمن در محمداغه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری ” منصوری” بر یک پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه سرخاب ولسوالی محمداغه ولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت ۶ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری ” منصوری” بر یک پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه سرخاب ولسوالی محمداغه ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت ۶ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.