لوگر: یک پوسته دشمن در مربوطات پل علم مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پوسته سرسنگ مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند. حمله صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر پوسته سرسنگ مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند.

حمله صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.