لوگر: یک پوسته دشمن در مربوطات پل علم مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته عساکر اجیر درمنطقه پادخواب مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر با بم دستی حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بریک پوسته عساکر اجیر درمنطقه پادخواب مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر با بم دستی حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.