لوگر: یک پوسته دشمن در محمد آغه بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته دشمن را درمنطقه آب بازک ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر تسخیر کردند. پوسته متذکره ساعت یک ظهردیروز هنگام تخلیه گردید ودشمن از پلان حملات مجاهدین اطلاع یافت.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته دشمن را درمنطقه آب بازک ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر تسخیر کردند.
پوسته متذکره ساعت یک ظهردیروز هنگام تخلیه گردید ودشمن از پلان حملات مجاهدین اطلاع یافت.