لوگر: یک پوسته دشمن در محمداغه فتح و3 عسکر کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برپوسته پولیس درنزدیک قریه نیازگل منطقه آب پران ولسوالی محمدآغه ولوگر حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید و3 تن پولیس کشته وبقیه به فرار موفق شدند. همچنان در پوسته 2 میل کلاشینکوف, یک میل پیکا, یک تخته شمسی ودیگر لوازم بدست مجاهدین امده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برپوسته پولیس درنزدیک قریه نیازگل منطقه آب پران ولسوالی محمدآغه ولوگر حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید و3 تن پولیس کشته وبقیه به فرار موفق شدند.
همچنان در پوسته 2 میل کلاشینکوف, یک میل پیکا, یک تخته شمسی ودیگر لوازم بدست مجاهدین امده است.