لوگر: یک پوسته دشمن در برکی برک مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته سنگ مرمر در مربوطات ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند. که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته سنگ مرمر در مربوطات ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند.

که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.