لوگر: یک پوسته دشمن درمرکز فتح وسلاح وتجهیزات اش بدست آمد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن در منطقه قلعه شاغاسی مربوطات مرکز ولایت لوگر حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید وعساکر دشمن درحالی سرشکسته وپای شکسته فرار کردند ویک میل راکت, یک میل پیکا, یک میل کلاشینکوف, ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین امده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن در منطقه قلعه شاغاسی مربوطات مرکز ولایت لوگر حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید وعساکر دشمن درحالی سرشکسته وپای شکسته فرار کردند ویک میل راکت, یک میل پیکا, یک میل کلاشینکوف, ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین امده است.