لوگر: یک پوسته در مرکز تخریب و۷ تن اربکی دران کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته اربکی ها درمنطقه قلعه موسی مربوطات مرکز ولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته تخریب گردید و۷ تن اربکی دران کشته شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته اربکی ها درمنطقه قلعه موسی مربوطات مرکز ولایت لوگر حمله کردند.
حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته تخریب گردید و۷ تن اربکی دران کشته شدند.