لوگر: یک قومندان مشهور (هادی) در پل علم کشته شد

به اساس خبر، ماین درمنطقه پورک مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر یک قومندان مشهور اربکی( هادی) را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، قومندان هادی جابجا کشته به جزای اعمالش رسید. همچنان دیروز دریک حمله مسلحانه مجاهدین در ولسوالی چرخ نیز یک عسکر مزدور کشته شد. خبرمیگوید که بعدا […]

به اساس خبر، ماین درمنطقه پورک مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر یک قومندان مشهور اربکی( هادی) را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروزصورت گرفت که دراثران، قومندان هادی جابجا کشته به جزای اعمالش رسید.

همچنان دیروز دریک حمله مسلحانه مجاهدین در ولسوالی چرخ نیز یک عسکر مزدور کشته شد.

خبرمیگوید که بعدا دیگر عساکر غرض انتقال جسد عسکر کشته شده آمدند که آنان نیز مورد حمله قرارگرفتند وبه آنان  تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.