لوگر: یک عسکر در پل علم مجروح گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن در منطقه پاتخواب شانه مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر با بم دستی حمله کردند. حمله ساعت ۴ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر زخمی گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن در منطقه پاتخواب شانه مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر با بم دستی حمله کردند.

حمله ساعت ۴ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر زخمی گردید.