لوگر: یک عسکر در محمد آغه کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکر پوسته دشمن درمنطقه محمود خیل آب  پروان مربوطات ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکر پوسته دشمن درمنطقه محمود خیل آب  پروان مربوطات ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت ۸ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور کشته شد.