لوگر: یک عراده موتر کاماز اکمالاتی دشمن در مربوطات پل علم تخریب گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر یک قطار عساکر اداره مزدور درنزدیک کمپاین خضر  مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت  ویکعراده موتر نوع کاماز اکمالاتی دشمن تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر یک قطار عساکر اداره مزدور درنزدیک کمپاین خضر  مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت  ویکعراده موتر نوع کاماز اکمالاتی دشمن تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.