لوگر: یک عراده رینجر دشمن در ازره نابود گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور درمنطقه خضر مربوطات ولسوالی ازره ولایت لوگر حمله کردند که دراثران رینجر دشمن نابود گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه آمده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور درمنطقه خضر مربوطات ولسوالی ازره ولایت لوگر حمله کردند که دراثران رینجر دشمن نابود گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه آمده است.