لوگر: یک عراده رینجر دشمن درمربوطات مرکز تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک عراده رینجر عساکر اداره مزدور  در مربوطات مرکز ولایت لوگر شکار ماین گردید. که دراثران رینجر تخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، یک عراده رینجر عساکر اداره مزدور  در مربوطات مرکز ولایت لوگر شکار ماین گردید.

که دراثران رینجر تخریب گردید وتمام سرنشینان آن کشته وزخمی شدند.