لوگر: یک عراده رینجر درمرکز نابود و۱۰ عسکر وپولیس کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک عراده رینجر عساکر اداره مزدور درنزدیک بارگین ها در مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر شکار ماین گردید. که دراثران رینجر تخریب گردید و۳ تن پولیس دران کشته شدند. همچنان صبح امروز طی یک حمله چریکی ۲ تن پولیس دیگر نیز کشته شدند. ازسوی دیگر درمنطقه تخت شاه یک تانگ عساکر اداره […]

بر اساس خبر، یک عراده رینجر عساکر اداره مزدور درنزدیک بارگین ها در مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر شکار ماین گردید.

که دراثران رینجر تخریب گردید و۳ تن پولیس دران کشته شدند.

همچنان صبح امروز طی یک حمله چریکی ۲ تن پولیس دیگر نیز کشته شدند.

ازسوی دیگر درمنطقه تخت شاه یک تانگ عساکر اداره مزدور مورد حمله قرارگرفت وتانگ نابود و سرنشینان آن که ۵ عسکر بودند، همه کشته وزخمی شدند.