لوگر: یک تن پولیس در محمد اغه کشته ویک تن دیگر زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس مزدور درمنطقه آبپران ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس مزدور درمنطقه آبپران ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.