لوگر: یک تن اربکی در مربوطات پل علم کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ملیشه های اربکی درمنطقه قلعه سیدحبیب الله مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی بنام ( امیرخان فرزند سیدجمال) جابجا کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ملیشه های اربکی درمنطقه قلعه سیدحبیب الله مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی بنام ( امیرخان فرزند سیدجمال) جابجا کشته شد.