لوگر: یک تانگ ویکعراده موتر درمرکز تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک تانگ ویکعراده موتر نو کرولای دشمن درسرک عمومی کابل ـ گردیز درمنطقه قلعه سید حبیب الله مربوطات مرکز ولایت لوگر کمین زدند. حمله ساعت ۱۲ ظهر دیروزصورت گرفت که دراثران تانگ و موتر تخریب گردید وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند اما رقم تلفات دشمن به دست نه […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک تانگ ویکعراده موتر نو کرولای دشمن درسرک عمومی کابل ـ گردیز درمنطقه قلعه سید حبیب الله مربوطات مرکز ولایت لوگر کمین زدند.
حمله ساعت ۱۲ ظهر دیروزصورت گرفت که دراثران تانگ و موتر تخریب گردید وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند اما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.