لوگر: یک تانگ دشمن تخریب و 3 عسکر اجیر کشته شدند

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی پوسته عساکراجیر را درمنطقه تنگی ده نو مربوطات ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر، مورد عملیات لیزری قرار دادند. که دراثرآن 2 تن عسکر اجیر کشته شدند. عصر دیروز مجاهدین یک تانگ دشمن را درمنطقه قلعه الیاس خان مربوطات پل علم مرکز این ولایت, هدف انفجار ماین قرار دادند. که درنتیجه […]

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی پوسته عساکراجیر را درمنطقه تنگی ده نو مربوطات ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر، مورد عملیات لیزری قرار دادند. که دراثرآن 2 تن عسکر اجیر کشته شدند.
عصر دیروز مجاهدین یک تانگ دشمن را درمنطقه قلعه الیاس خان مربوطات پل علم مرکز این ولایت, هدف انفجار ماین قرار دادند. که درنتیجه آن تانگ دشمن تخریب و 4 تن عسکر اجیر درآن کشته شدند.
همچنان، ظهردیروزدرحمله بوسیله درازنوف, یک عسکر اجیر درمنطقه خضر کشته شد.