لوگر: یک تانگ در محمدآغه نابود گردید

به اساس خبر، یک تانگ عساکر اجیر درمنطقه سرخاب ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر شکار ماین نیرومندی گردید. انفجار ساعت ۱۱ چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن که تعداد آنان نامعلوم است، کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، یک تانگ عساکر اجیر درمنطقه سرخاب ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر شکار ماین نیرومندی گردید.

انفجار ساعت ۱۱ چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن که تعداد آنان نامعلوم است، کشته وزخمی شدند.