لوگر: یک تانگ در محمدآغه تخریب و5 تن کماندوی مزدور کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن درمنطقه پل قندهاری ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر حمله کردند. حمله دیشب صورت گرفت اما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است. خبرمیگوید بعدا کماندوی های دشمن وارد بازار پل قندهاری شدند که دراین جریان هدف ماین نیز قرار گرفتند که دراثران یک تانگ دشمن کاملا […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته دشمن درمنطقه پل قندهاری ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر حمله کردند.
حمله دیشب صورت گرفت اما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.
خبرمیگوید بعدا کماندوی های دشمن وارد بازار پل قندهاری شدند که دراین جریان هدف ماین نیز قرار گرفتند که دراثران یک تانگ دشمن کاملا نابود گردید و5 عسکر کماندوی دشمن کشته شدند.