لوگر: یک تانکر تیل دشمن در مربوطات پل علم نابود ویک عسکرمزدور کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قطار قوای دشمن در منطقه تخت شاه  مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند. که دراثران یک تانکر تیل دشمن تخریب ویک عسکر مزدور کشته شد. همچنان درمنطقه کلنگار بر پوسته عساکردشمن نیز حمله صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قطار قوای دشمن در منطقه تخت شاه  مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر حمله کردند.

که دراثران یک تانکر تیل دشمن تخریب ویک عسکر مزدور کشته شد.

همچنان درمنطقه کلنگار بر پوسته عساکردشمن نیز حمله صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.