لوگر: یک تانکر آب درمحمد آغه نابود و2 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، یک تانکر آب اردوی اجیر درمنطقه زرغون شار ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر شکار ماین گردید. انفجار ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک تانکر آب دشمن تخریب گردید و2 عسکر مزدور دران کشته شدند.

به اساس خبر، یک تانکر آب اردوی اجیر درمنطقه زرغون شار ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر شکار ماین گردید.

انفجار ساعت یک ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک تانکر آب دشمن تخریب گردید و2 عسکر مزدور دران کشته شدند.