لوگر: کمپاین دشمن در مرکز مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر کمپاین دشمن درمنطقه خدر نزدیک پل علم مرکزولایت لوگر حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۶ عصر امروزصورت گرفت که دراثران،به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر کمپاین دشمن درمنطقه خدر نزدیک پل علم مرکزولایت لوگر حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۶ عصر امروزصورت گرفت که دراثران،به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست امده است.