لوگر و پکتیکا: با مسئولان مکاتب جلسات دائر شدند

بر اساس گزارش، چون سال تعلیمی جدید ۱۴۰۰ هجری شمسی آغاز شده است تمام اداره‌های تعلیمی علوم عصری بر اساس پلان تعلیمی خود تا ۹ ماه باید درس‌های شان را ادامه دهند، از همین رو به هدف اینکه لایحه، اصول و مقررات تعلیم و تربیه و کمیسیون تحصیلات عالی امارت اسلامی در اداره‌های عصری تطبیق […]

بر اساس گزارش، چون سال تعلیمی جدید ۱۴۰۰ هجری شمسی آغاز شده است تمام اداره‌های تعلیمی علوم عصری بر اساس پلان تعلیمی خود تا ۹ ماه باید درس‌های شان را ادامه دهند، از همین رو به هدف اینکه لایحه، اصول و مقررات تعلیم و تربیه و کمیسیون تحصیلات عالی امارت اسلامی در اداره‌های عصری تطبیق شوند تدویر جلسه با آمران، مدیران و سرمعلمان مکاتب خیلی مهم و لازمی پنداشته شد.

در روند این تلاش‌ها، مسئول تعلیم و تربیه ولسوالی چرخ با مدیران و سرمعلمان مکاتب این ولسوالی نشست همه‌جانبه و منفعت‌آور برگزار نمود، نشست مذکور با تلاوت چند آیات مبارک قرآن کریم آغاز و با کلمات دعائیه به پایان رسید؛ مسئول تعلیمی این ولسوالی سخنرانی پرمحتوای خود را به گوش شنوندگان رساند و آن ها را به مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های شان متوجه ساخت.

همچنان مدیران و سرمعلمان مکاتب از مسئولان تعلیم و تربیه امارت اسلامی ابراز خرسندی کرده و وعده دادند که تمام قدرت‌شان را در موارد تعلیمی به مصرف نمایند، و لایحه، اصول و مقررات تعلیم و تربیه را بپذیرند.

و همچنان از بزرگان تعلیم و تربیه و کمیسیون تحصیلات عالی توقع نمودند تا مانند سال‌های سابق، حمایت‌شان را در آینده نیز اعلان نمایند.

از طرف دیگر معاون تعلیم و تربیه ولسوالی سرحوضی ولایت پکتیکا به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید (۱۴۰۰ هجری شمسی) با مسئولان اداره‌های تعلیمی این ولسوالی جلسه برگزار کرد.

معاون تعلیم و تربیه ولسوالی سرحوضی طی اظهارات خود در این نشست؛ جاری‌ساختن طرزالعمل ۵۲ ماده‌یی، منظم‌نمودن اداره، برکنار کردن افراد غیر مقصودی و پایان دادن به روند شاگردان و اساتید تخیلی را مورد تاکید قرار داد و در مورد ماده‌های فوق توافق صورت گرفت.