لوگر: مقر ولسوالی خوشی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر مقر ولسوالی خوشی ولایت لوگر حمله موشکی نمودند. حمله ساعت ۳ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر مقر ولسوالی خوشی ولایت لوگر حمله موشکی نمودند.

حمله ساعت ۳ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.