لوگر: عملیات دشمن در محمدآغه ناکام گردید وبشمول یک قومندان بلند رتیه دشمن”محمدآجان”۱۱ کشته وزخمی برجا گذاشت

به اساس خبر، آن قوای دشمن که ۲ قبل به منطقه زرغون شهر ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر غرض عملیات آمده بود، ساعت ۳ بجه دیشب با تحمل تلفات سنگین ، با دست خالی وشرمنده ازمنطقه فرار نمودند. قوای دشمن طی ۲ روز گذشته درآن منطقه شدیدا کوبیده شد وبشمول دگروال محمداجان همت قومندانه گارنیزیون لیوای […]

به اساس خبر، آن قوای دشمن که ۲ قبل به منطقه زرغون شهر ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر غرض عملیات آمده بود، ساعت ۳ بجه دیشب با تحمل تلفات سنگین ، با دست خالی وشرمنده ازمنطقه فرار نمودند.

قوای دشمن طی ۲ روز گذشته درآن منطقه شدیدا کوبیده شد وبشمول دگروال محمداجان همت قومندانه گارنیزیون لیوای پیاده قول اردوی ۲۰۳ تندر ۶ عسکرکشته و۵ تن دیگر آنان مرگبار زخمی شدند.

ودرجریان نبرد یک تانگ دشمن نیز نابود گردیده وتمامی سرنشیان ان کشته وزخمی شدند.

ولله الحمد درجریان همه این عملیات به مجاهدین آسیبی نرسیده است.