لوگر: عساکردشمن یک کاریگر خشت مالی را در پل علم شهید کردند

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور درمنطقه کلنگار مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگربالای مردم عامه شلیک کردند. این وحشت عصر دیروز انجام یافت که دراثران یک کاریگر کره خشت مالی به شهادت رسید.

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور درمنطقه کلنگار مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگربالای مردم عامه شلیک کردند.
این وحشت عصر دیروز انجام یافت که دراثران یک کاریگر کره خشت مالی به شهادت رسید.