لوگر: ساختمان ولسوالی چرخ, قومندانی امنیه با ۱۱ پوسته دشمن فتح گردید

بر اساس خبر, دیشب عساکرجبون دشمن در ولسوالی چرخ ولایت لوگر فرار کردند. این ولسوالی از مدت ها بدینسو تحت حملات مسلسل مجاهدین قرار داشت که به دشمن تلفات زیادی وارد گردید. خبرمیگوید که منطقه خواجه علی, خواج اسماعیل وزیارت همه از لوث وجود دشمن تصفیه گردید وهمه ساحات آن ولسوالی تحت کنترول وحاکمیت مجاهدین […]

بر اساس خبر, دیشب عساکرجبون دشمن در ولسوالی چرخ ولایت لوگر فرار کردند.
این ولسوالی از مدت ها بدینسو تحت حملات مسلسل مجاهدین قرار داشت که به دشمن تلفات زیادی وارد گردید.
خبرمیگوید که منطقه خواجه علی, خواج اسماعیل وزیارت همه از لوث وجود دشمن تصفیه گردید وهمه ساحات آن ولسوالی تحت کنترول وحاکمیت مجاهدین قرار گرفت.
درخبر آمده است که دشمن مورال باخته هنگام فرار بازار دوسنگک را تحت آتش توپخانه دیسی وهاوان ها قرار دادند و۲ تن ملکی شهید و۶ تن دیگر زخمی شدند.