لوگر: ساختمان امنیت ملی درپل علم نابود و۱۱ عسکر دران کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر ساختمان ریاست به اصطلاح امنیت ملی در پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ بجه دیشب صورت گرفت ودرجریان نبرد از سلاح های سبک وسنگین ستفاده گردید که درنتیجه آن اکثر قسمت های ساختمان امنیت ملی نابود گردید و۵ کارمند به […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر ساختمان ریاست به اصطلاح امنیت ملی در پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ بجه دیشب صورت گرفت ودرجریان نبرد از سلاح های سبک وسنگین ستفاده گردید که درنتیجه آن اکثر قسمت های ساختمان امنیت ملی نابود گردید و۵ کارمند به اصطلاح امنیت ملی کشته و۶ تن دیگرزخمی شدند.

و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.